Tillgänglighetsanpassade lokaler


Vid ingången till våra lokaler har vi en nyinstallerad ramp med räcke för att

förbättra framkomligheten in i lokalen. Väl inne har vi väl tilltagna dörröppningar för att alla

ska kunna komma igenom. Toaletten i samma plan som kök och samlingssal är rymlig och anpassad för alla behov.